Att komma till oss

Om du är under 18 år och har en psykotisk eller bipolär problematik rekommendera vi att du först vänder dig till den BUP-mottagning som finns närmast där du bor.

Den lokala mottagningen har sedan möjlighet att skicka en remiss till oss. Du kan också vända dig till elevhälsan så kan de hjälpa dig vidare.

Om du som förälder har funderingar kring ditt barn/ungdom kan du kontakta närmaste BUP-mottagning. Vid frågor om vår enhet går det bra att kontakta enhetens sekreterare på telefonnummer: 08-616 68 83. 

I början av kontakten gör vi alltid ett utrednings- och bedömningsarbete som kan fördjupas efter behov. Därefter tar vi ställning till om en behandlingsinsats på enheten skulle vara bra för barnet/ungdomen och familjen. Vi bedömer också vilken behandling som kan vara till hjälp. 

Mer om BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom

Vilka är vi och hur ser våra behandlingar ut. 
Läs mer om oss