BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom

Enheten arbetar med utredning och behandling av barn och ungdomar som har psykotiska eller bipolära symtom.

Vi arbetar även med att vidareutveckla kunskap om olika behandlingsformer och sprider denna kunskap vidare till andra som har kontakt med målgruppen. Enheten för psykotiska och bipolära tillstånd har även en konsultativ roll i relation till andra enheter inom vården. 

Läs mer om mer BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom

Kontakt 

Telefon: 08-616 68 83

Besöksadress: 
Sachsgatan 10, Hus B

Postadress:
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm

E-post: heldygnsvard.bup.slso@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Maria Ögren Pulli. Enheten ingår i Sektion BUP Heldygnsvård. Chef för sektionsområdet är Karin Collste. 

Att komma till oss

För kontakt med BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning. Första gången barnet och familjen kommer till oss gör vi en bedömning av problematiken och om behandling hos oss är ett bra alternativ. 
Att komma till oss