BUP Dagvårdsenhet

Dagvårdsenheten är en verksamhet för patienter som är inskrivna som haft eller får vård inom heldygnsvården. Här får ungdomar hjälp med att komma tillbaka till vardagen igen, efter att ha varit på någon av enheterna för heldygnsvård. Ungdomarna bor hemma men kommer till Dagvårdsenheten varje vardag och är där under dagen. Här får man chans att återhämta sig, träna upp förmågan till vidare behandling och förbereda sig för att börja i den vanliga skolan igen.

Varje ungdom är knuten till en egen behandlare och tillsammans med behandlaren utformar man upplägget för hur tiden hos Dagvårdsenheten ska se ut. Man går på lektioner varvat med aktiviteter och behandling. Ett mål är också att man ska vänja sig vid mer normala dagliga rutiner och dagen är noga strukturerad efter ett individuellt schema. 

Kontakt och öppettider 

Telefon: 08-616 68 03

Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.30

Besöksadress:
Sachsgatan 10, Hus B 

Postadress:
Sachsgatan 10, 1tr
118 61 Stockholm

E-post: heldygnsvard.bup.slso@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP Heldygnsvård

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Lena Raeder är enhetschef. Enheten ingår i Sektion BUP Heldygnsvård. Chef för sektionsområdet är Karin Collste.