BUP Heldygnsvårdsenhet 1

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. Till Enhet 1 kommer man om det finns ett fortsatt behov av heldygnsvård efter att man har kommit till BUP Akutenhet. Där kan barnen, ungdomarna och deras familjer få behandling när det under en period kan behövas omfattande och intensiva insatser.
 
 

Kontakt 

Telefon: 08-616 69 70

Besöksadress:
Sachsgatan 10, Hus B

Postadress:
Sachsgatan 10, 1tr
118 61 Stockholm

E-post: heldygnsvard.bup.slso@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Om BUP Heldygnsvårds­enhet 1

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Maria Ögren Pulli. Enheten ingår i Sektion BUP Heldygnsvård. Chef för sektionsområdet är Karin Collste. 

Att komma till BUP Heldygnsvårdsenhet 1

Vad händer när man kommer till BUP Heldygnsvårdsenhet 1? Varför behöver man komma dit? Och vilken hjälp och stöd kan man få?

Läs mer om att komma till BUP Heldygnsvårdsenhet 1
Råd och fakta

Heldygnsvård – vad är det?

Varför blir man inlagd? Vad händer när man kommer till heldygnsvården? Och hur går behandlingen till? Här svarar BUP på vanliga frågor om heldygnsvård.

Läs mer om heldygnsvård