BUP Team för könsidentitetsutredningar

Inom BUP Konsultenhet Karolinska Solna finns BUP Team för könsidentitetsutredningar, KID. Teamet arbetar med bedömning och utredning av barn och ungdomar under 18 år som upplever att det psykologiska och det biologiska könet inte stämmer överens.

De flesta som söker är tonåringar, men vi tar även emot barn under 12 år för rådgivning och stöd.

Teamet tar också emot barn som föds med oklart kön.

För att komma till oss behövs en remiss. Remissen kan komma ifrån BUP, skolhälsovård, primärvård, ungdomsmottagningar eller specialistvård.

BUP Konsultenhet Karolinska Solna

 

Broschyr om KID