BUP Konsultenhet Södersjukhuset

Uppdrag

Konsultenhetens uppdrag innebär att ge konsultation till vårdpersonal samt barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik, och där psykiatrisk och somatisk problematik interfererar.

 I uppdraget ingår att möta barn och familjer i kris, som resultat av somatiskt trauma och/eller somatisk sjukdom, då krisens intensitet medför psykiatriska symtom hos barnet/ungdomen.

 I uppdraget ingår även arbetet med bedömning och behandling av barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och barn- och ungdomspsykiatrisk problematik.

 På Södersjukhuset arbetar Konsultenheten i nära samverkan med Ungdomsenheten och inom ramen för samarbetet på Ungdomsenheten tas ungdomar i åldern 13-17 år som blivit utsatta för våldtäkt emot för krisbemötande och stabilisering.

Remisser

Konsultenheten tar enbart emot remisser från läkare eller annan personal på barnklinikerna samt från Habilitering & Hälsa.t.

Kontakt

Telefon: 08-616 40 80
Fax: 08-616 40 41

Adress

Jägargatan 20
118 83 STOCKHOLM

 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP Konsultenhet Södersjukhuset

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Marlene Waltman. BUP Konsultenhet Södersjukhuset ingår i BUP Konsultenhet i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord. 

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.