BUP Konsultenhet

Uppdrag

Konsultenhetens uppdrag innebär att ge konsultation till vårdpersonal samt barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik, och där psykiatrisk och somatisk problematik interfererar.

 I uppdraget ingår att möta barn och familjer i kris, som resultat av somatiskt trauma och/eller somatisk sjukdom, då krisens intensitet medför psykiatriska symtom hos barnet/ungdomen.

 I uppdraget ingår även arbetet med bedömning och behandling av barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och barn- och ungdomspsykiatrisk problematik.

Konsultenheten arbetar i nära samverkan med Ungdomsenheten och inom ramen för samarbetet på Ungdomsenheten tas ungdomar i åldern 13-17 år som blivit utsatta för våldtäkt emot för krisbemötande och stabilisering.

Remisser

Konsultenheten tar enbart emot remisser från läkare eller annan personal på barnklinikerna samt från Habilitering & Hälsa.

Kontakt

Telefon: 08-514 520 80.

Adress

Jägargatan 20
118 83 STOCKHOLM

 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP Konsultenhet

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Marlene Waltman.

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.