BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandling är en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet.  Mottagningen erbjuder i nuläget internetbehandling för barn och ungdomar (ca 7-17 år) som har problem med rädsla, oro och/eller ångest.

För vem?

Alla barn kan vara rädda eller oroliga, men vissa barn har en så stark rädsla eller oro att det ställer till problem. Rädslan och oron kan till exempel leda till att barnet undviker saker eller situationer i skolan, på fritiden, eller med kompisar. Om barnets rädsla och oro begränsar barnets och familjens liv, är det viktigt att få behandling.

BUP Internetbehandling erbjuder ett tolv veckors behandlingsprogram för barn och ungdomar (7-17 år) med ångest och oro. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), en terapiform där familjen systematiskt arbetar mot tydliga mål.

Vad är internetbehandling?  

Att arbeta med en internetbehandling påminner om att arbeta med en självhjälpsbok. Barn och föräldrar får tillgång till material som ligger på nätet. Varje vecka öppnas ett nytt kapitel som familjen arbetar med. Ett kapitel kan innehålla texter, filmer och frågor att besvara. Informationen i materialet lägger grunden till den absolut viktigaste delen av behandlingen - att barnet och föräldrarna övar på att göra saker annorlunda i sin vardag.

En familj som genomgår en internetbehandling bör räkna med att avsätta minst tre timmar varje vecka för att genomföra behandlingen.

Under arbetet med internetbehandlingen har familjen kontakt med en behandlare, via en plattform på nätet. Behandlaren läser det barnet och föräldrarna skriver och svarar på frågor. Behandlaren finns där för att stötta och peppa familjen under behandlingen.

Att komma till oss

Familjer kan komma till BUP Internetbehandling genom remiss från öppenvården eller första linjen/primärvården. Familjer kan även själva kontakta BUP:s remissportal och fråga om internetbehandling.

Via remiss

Familjer som redan har kontakt med BUP eller första linjen, där det finns en bedömning att internetförmedlad behandling är en lämplig insats, kallas till ett uppstartsbesök på mottagningen. Under detta besök får familjen mer information om vad det innebär att gå i en internetbehandling. Familjen kan då ta ställning till om de vill ha behandling över internet.

Kontakta själva

Familjer som kommer direkt från En väg in till BUP Internetbehandling kallas till ett längre bedömningsbesök på mottagningen. Under besöket genomför en psykolog en bred kartläggning av barnets aktuella problem och vad familjen vill ha hjälp med. Familjen får vid besöket även ytterligare information om arbetet med en internetbehandling.

Om psykologen, i samråd med teamet, bedömer att internetbehandling är en lämplig insats, och familjen är positiv, påbörjas internetbehandling vanligtvis inom en vecka. Om psykologen däremot inte anser att internetbehandling är en passande behandling, hjälper psykologen familjen vidare till lämplig behandlingsinsats.

Tekniska förutsättningar

För att genomföra behandlingen krävs det att både förälder och barn har BankID. Detta för att kunna logga in och ta del av behandlingsmaterialet via 1177.se. De flesta banker erbjuder idag BankID för barn. 

En ny enhet

BUP Internetbehandling är en ny specialenhet inom BUP som jobbar specifikt med att erbjuda internetförmedlad behandling. Enheten startade under vintern 2019/2020 och erbjuder till en början behandling för barn och ungdomar med rädsla, oro och/eller ångest. Under 2020 planerar BUP Internetbehandling att även starta upp behandling för barn med funktionella magsmärtor och barn och ungdomar med tvångssyndrom.

Utvärdering

I och med att internetbehandling är en ny behandlingsmetod inom BUP är det viktigt att kontinuerligt utvärdera behandlingen. Barn och föräldrar genomfört behandlingsprogram får därför fylla i skattningsformulär före, under och efter behandlingen. Vi är även anslutna till kvalitetsregistret SibeR. Mottagningen samlar även in familjernas synpunkter på behandlingen samt tips på förbättringar

Forskningen bakom BUP Internetbehandling

Behandlingen som erbjuds av BUP Internetbehandling har utvecklats inom Barninternetprojektet (BIP). BIP är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och Karolinska Institutet som har pågått sedan 2010. Inom BIP har flera forskningsprojekt utvecklat och utvärderat internetbehandling för barn och ungdomar med olika problem. I takt med att programmen utvärderas, kommer mottagningen kunna erbjuda barn och ungdomar flera olika program för internetbehandling. Ni kan läsa mer om resultatet från forskningen här: http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Forskning/BIP/Resultat-fran-BIP/

 Läs mer om resultatet från forskningen här

Kontakt och öppettider

Telefon: 08-514 522 07

Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.45

Telefontider för egenanmälan: måndag–fredag kl 9.15–16.00

Får du förhinder – anmäl det på telefon så att någon annan kan få din tid istället.

Besöksadress:
Karolinskavägen 37A, uppgång QB, plan 5
171 64 Solna