Mottagningen för OCD och relaterade tillstånd

I nuläget pågår studier och metodutvecklingsprojekt kring intensivbehandlingar för OCD, långtidsuppföljning och genetisk kartläggning av OCD och relaterade tillstånd, behandlingsstudier för BDD och tics och IKBT för OCD/ASD.

Patienter som är i behov av behandling och som är positiva till att vara med i studier och uppföljning kan aktualiseras på BUP FoU centrum med remiss. Vi kan också i svårbedömda fall vara behjälpliga med telefonkonsultation eller sambedömning.

  • Diagnostiserad OCD med CY-BOCS över 16 poäng samt med - behov/önskemål av intensiv behandling med dagvård i en vecka eller - för de som inte har effekt av sedvanlig behandling eller - de som har behov av individualiserad behandling utöver det som stipuleras i processkartor.
  • Diagnostiserad BDD.
  • Diagnostiserad trich-/dermatillomani där behandling för tillståndet är prioriterat framför annan eventuell samsjukligh
  • Diagnostiserat samlarsyndrom. Diagnostiserade tics som förorsakar funktionsnedsättning och/eller lidande

För att komma i kontakt med mottagningen ring till BUP FoU Centrum: 08 514 522 20