Mottagningen för Neuropsykiatri

Vi tar emot patienter som redan tillhör BUP öppenvård och där man gjort en första bedömning att tillräckliga indikationer för utredning föreligger. För att remittera till oss krävs en överenskommelse mellan respektive enhetschefer. För närvarande tas inga remisser emot från lokala BUP öppenvårdsmottagningar. Mottagningen tar enbart emot patienter fördelade från BUPs ledningsgrupp.

För att komma i kontakt med mottagningen ring till BUP FoU Centrum: 08 514 522 20.