Mottagningen för könsinkongruens och –dysfori, KID

KID teamet på Konsultenhet Solna på Astrid Lindgrens Barnsjukhus har därför stängt sedan årsskiftet 2019/20. Verksamheten har flyttats över till BUP Forskning- och utvecklingscentrum där vi istället har öppnat Mottagning KID, för könsinkongruens och könsdysfori. Den nya mottagningen tar emot barn och ungdomar på remiss från annan barnpsykiatrisk verksamhet efter bedömning. Samtliga pågående och väntande patienter från KID- teamet på BUP Konsultenhet Solna vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har flyttats med till den nya mottagningen. Information om denna förändring har gått ut till samtliga aktuella patienter och deras vårdnadshavare.

Mottagningen, som ansvarar för barnpsykiatrisk bedömning och omhändertagande, samverkar med såväl Barnendokrinologen som ANOVA på Karolinska, i de ärenden där det kan vara aktuellt med könsbekräftande åtgärder som hormonbehandling och/eller kirurgi.

För att komma i kontakt med mottagningen ring till BUP FoU Centrum: 08 514 522 20. 

Remisskriterier till KID-mottagningen