Mottagningen för KIND

Just nu bedrivs följande projekt på Mottagningen för KIND


KITE Undersöker kognitiva inlärnings- och träningsmetoder som arbetsminnesträning och neurofeedback och metodernas effekter på kärnsymtomen vid ADHD. Över 200 barn och ungdomar i åldrarna 9-17 år med diagnos ADHD/ADD har deltagit i studien och rekryteringen är nu avslutad.

Transition Program för personer mellan 17 och 24 år med diagnos ADHD och/eller AST. Syftet med projektet är att ge stöd i övergången till vuxenlivet för att öka individens självständighet och delaktighet.

Kontakt Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. Vi utbildar, certifierar och handleder även gruppledare för Kontakt.
Vi ger även handledning till andra vårdenheter.

Gå in på ki.se/kind för vidare information om respektive projekt och dess inklusion- och exklusionskriterier. Vi tar emot remisser även från lokala öppenvårdsmottagningar inom BUP.

För att komma i kontakt med mottagningen ring till BUP FoU Centrum: 08 514 522 20.