Mottagningen för immunpsykiatri

Projektmottagningen för immunpsykiatri arbetar med utveckling av omhändertagande för barn med akut isättande psykiatriska symptom i samband med suspekt inflammatorisk sjukdom, inklusive PANS/PANDAS.

Misstänkt immunpsykiatrisk problematik kännetecknas av:

  • Nytillkomna/kraftigt försämrade allvarliga multipla psykiatriska symptom i kombination med somatiska symptom.
  • Bortfall av tidigare etablerade funktioner exempelvis vad gäller språk, motorik, kognition och ADL.
  • Atypisk debut eller förlopp, exempelvis vid infektion/inflammation/autoimmun sjukdom.
  • Inte kan förklaras bättre av annan psykiatrisk problematik.

PANS innebär akut insättande OCD (tvångssyndrom) och/eller ätstörning associerat med ångest, emotionell instabilitet, irritabilitet, regression, sensoriska och/eller motoriska avvikelser och somatiska sjukdomstecken.

Symtomen kommer ofta i skov, men vare sig skovvis förlöpande sjukdom eller neuropsykiatriska symtom är specifikt för PANS utan tvärtom något som ses vid ett flertal olika sjukdomar. Förloppet kan också te sig kroniskt-progressivt.

Begreppet PANDAS används ofta för en undergrupp av PANS med en tidsmässig koppling till en streptokockinfektion.

Det finns idag skäl att betrakta PANS som en mindre symptomkonstruerad avgränsad del av flertal psykiatriska symptom som uppkommer i samband med inflammatoriska tillstånd där etiologin säkerligen är liknande och symptomen varierar.

Tidigare målgrupper med PANS och PANDAS-problematik breddas till andra psykiatriska symptom med misstänkt immunologisk anknytning.

För remiss till Mottagningen för immunpsykiatrisk gäller följande remisskriterier:

  • Psykiatriska symptom som till exempel OCD, tics, tvångsmässig matvägran ska ha debuterat akut.
  • Somatiska symptom som tillkommit; avvikande neurologi, finmotorik, infektionstecken med mera, bör diskuteras med läkare på behandlingskonferens.
  • Nytillkomna tecken på regression i utvecklingen: språkligt, motoriskt, kognitivt, eventuellt enures.

För att komma i kontakt med mottagningen ring till BUP FoU Centrum: 08 514 522 20.