Mer om Flyktingteamet

Flyktingteamet arbetar för att stötta hela familjen. Vi träffar barnet och föräldrarna i våra lokaler, i hemmet eller i familjens närområde. Behandlingen syftar till att stärka familjens egna förmågor och att ge god barnpsykiatrisk behandling under tiden som asylsökande.

Under behandlingen arbetar vi i nära samverkan med andra vårdgivare. Det kan till exempel vara Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och ASIH-teamet som ger avancerad sjukvård i hemmet. Vi samarbetar även med vuxenpsykiatrin för att ge föräldrarna stöd. När det finns behov involveras också socialtjänsten och skolan.

Våra behandlare träffar familjen en till tre gånger i veckan. Vi arbetar ofta utifrån vardagliga situationer för att stärka familjens egen struktur, skapa förutsättningar för ett konstruktivt samspel inom familjen samt att möjliggöra rehabilitering för barnet eller ungdomen.