Flyktingteamet

Flyktingteamet vänder sig till flykingfamiljer med allvarlig barnpsykiatrisk problematik. Det kan handla om uppgivenhetssymtom, djupt deprimerade barn eller ensamkommande barn med allvarliga psykiatriska problem.

Flyktingteamet erbjuder även behandling för barn med allvarlig psykiatrisk problematik som exempelvis djup depression, barn som skadar sig själva och barn som vill ta sitt liv.

För att komma till Flyktingteamet behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning som skickas till BUP Traumaenhet.

Läs mer
Mer om Flyktingteamet

 

Kontakt och öppettider

Telefon: 08-514 531 00

Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.45

Får du förhinder – anmäl det på telefon så att någon annan kan få din tid istället.

Adress: 
Tideliusgatan 22, plan 2
118 95 Stockholm

Om Flyktingteamet

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Flyktingteamet ingår i BUP Traumaenhet som ingår i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord.

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder, i de fall de har ett sådant vårdbehov.

Läs mer om BUP:s stöd till asylsökande och nyanlända barn