Att komma till oss

BUP OCD och relaterade tillstånd skräddarsyr behandlingar utifrån barnets symtom och diagnoser, ofta i samarbete med den lokala BUP-mottagningen. Det innebär att vi ibland kan träffa barnet flera gånger i veckan under en avgränsad period. Det finns även möjlighet att träffas på olika platser och under längre stunder när så behövs för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt.

När vi träffas har vi möjlighet att arbeta praktiskt. Ni får tillsammans i familjen träna på nya sätt att hantera olika situationer och ni lär er tek¬niker för att förändra beteenden. Mellan gångerna får ni även hemupp¬gifter så att ni kan fortsätta att öva på det som vi har arbetat med under sessionerna.

Vi följer upp behandlingsresultat efter man har fått behandling hos oss. Vi samarbetar också nära olika forskningsprojekt som är kopplade till dessa problem och ni kan bli tillfrågade om att få ingå i studier.


Vilka är vi?

På BUP OCD arbetar psykologer, läkare och sjuksköterskor och vi arbetar alla utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

Om BUP OCD och relaterade tillstånd

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Maria Silverberg Mörse. Enheten ingår i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord.

E-post: ocd.bup@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum rymmer tre verksamheter under samma tak: BUP OCD och relaterade tillstånd, BUP KIND och BUP Klinisk Forskningsenhet.

Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum