BUP OCD och relaterade tillstånd

(före detta BUP FUNK)

BUP OCD och relaterade tillstånd erbjuder bedömning och behandling till barn och ungdomar med tvångssyndrom/OCD och relaterade tillstånd som omfattas av följande diagnoser:

  • Tvångssyndrom – tvångstankar och/eller tvångshandlingar
  • Dysmorfofobi – fixering vid upplevda defekter i utseendet
  • Samlarsyndrom – oförmåga att skiljas från föremål, överdrivet samlande
  • Trichotillomani – repetitivt ryckande av hår
  • Dermatillomani – repetitivt petande, rivande och skadande av huden
  • Kroniska tics/Tourettes syndrom – plötsliga, repetitiva, icke-rytmiska rörelser och/eller ljud
  • OCD och relaterade tillstånd som symptom på annan sjukdom, såsom autoimmunitet, exempelvis PANS/PANDAS.


Många av de barn vi träffar har också en diagnos inom autismspektrum. 

För att komma till oss behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning. 

Läs mer om att komma till BUP OCD och relaterade tillstånd

 

Kontakt och öppettider

Telefon: 08-514 522 20

Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.45

Får du förhinder – anmäl det på telefon så att någon annan kan få din tid istället.


Adress: 
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, plan 8
113 30 Stockholm

 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP OCD och relaterade tillstånd

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Maria Silverberg Mörse. Enheten ingår i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord.

E-post: ocd.bup@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Att komma till oss

För kontakt med BUP OCD och relaterade tillstånd behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning. Första gången barnet och familjen kommer till oss gör vi en bedömning av problematiken och om behandling hos oss är ett bra alternativ.

Läs mer om att komma till BUP OCD och relaterade tillstånd

Delta i forskningsstudie

Besväras ditt barn eller ungdom av tvångstankar eller tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi jämför KBT-behandling över internet med traditionell KBT för barn och ungdomar i åldern 7-17 år.

Läs mer om studien för barn och ungdomar med tvångssyndrom

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum rymmer tre verksamheter under samma tak: BUP OCD och relaterade tillstånd, BUP KIND och BUP Klinisk Forskningsenhet.

Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum