Mer om DBT-teamet

Till DBT-teamet kommer ungdomar upp till 17 års ålder som har eller har haft ett upprepat självskadebeteende, eventuellt har gjort självmordsförsök och har flera symptom på emotionell instabilitet.

Det kan handla om problem med stora svängningar i humör och känslor, instabila relationer, tomhetskänsla, impulsivitet och ibland också aggressionsutbrott och påtaglig instabil självbild och självkänsla. Om en vuxen person har motsvarande problem beskrivs det ibland med diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning/borderline personlighetsstörning.

Behandlingen i dialektisk beteendeterapi omfattar individualterapi, familjesamtal samt färdighetsträning i grupp, antingen för ungdomar och föräldrar tillsammans eller för ungdomar respektive föräldrar och andra närstående i olika grupper.

Färdighetsträningen innehåller fyra områden; medveten närvaro/mindfulness, att skapa goda relationer, att hantera känslor och att stå ut när det är svårt. Vi arbetar mycket utifrån att försöka acceptera nuet och att stå ut med svåra känslor samtidigt som vi arbetar med förändring för att få det bättre. En viktig del i behandlingen är att kunna vara medvetet närvarande. Vi arbetar med olika övningar som hjälper ungdomarna att fokusera uppmärksamheten ”här och nu” så att de får lättare att hantera plågsamma tankar och känslor.

 

Att komma till oss

För att komma till oss behövs en remiss, läs mer om det samt vad som händer efter det.

Att komma till oss

Kort om DBT

Vad är dialektisk beteendeterapi och hur ser behandlingen ut? 
Läs mer på Kort om DBT