Att komma till oss

För att komma till BUP:s DBT-team behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning. Mottagningen kontaktar DBT-teamet som gör en bedömning om dialektisk beteendeterapi kan vara en lämplig behandling.

Kontakten inleds alltid med ett första informationsmöte, oftast på den mottagning som skickat remissen. Då får ungdomen och föräldrarna information om DBT och vi som arbetar i teamet får veta lite mer om de problem man söker hjälp för.

Därefter startar vi en bedömningsfas som tar några veckor. Vi gör bland annat intervjuer för att få veta mer om patienten och problemen. I denna fas får ungdomen och föräldrarna ytterligare information om arbetet i DBT.

Om vi kommer fram till att DBT är en lämplig behandling och ungdomen är positiv till att gå vidare får hen möjlighet att prova på arbetssättet i DBT och att fundera på möjliga mål för behandlingen. Först därefter tar behandlare, ungdom och föräldrar ställning till om behandlingen ska starta och vi skriver då ett kontrakt med ungdomen och föräldrarna.

Om beslutet blir att DBT inte är rätt behandling återgår familjen till sin lokala BUP-mottagning.

 

Kort om DBT

Vad är dialektisk beteendeterapi och hur ser behandlingen ut? 
Läs mer på Kort om DBT