BUP DBT-team

Till DBT-teamet kommer ungdomar upp till 17 år som har eller har haft ett upprepat självskadebeteende, eventuellt har gjort självmordsförsök och har flera symtom på emotionell instabilitet. För att komma till oss behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning.

BUP:s DBT-team erbjuder dialektisk beteendeterapi för tonåringar och deras närstående. Behandlingen omfattar individualterapi, färdighetsträning i grupp, familjesamtal och föräldra-/närstående-grupp.

Konsultation erbjuds till andra enheter inom BUP.

Läs mer
Om DBT-teamet

Kontakt och öppettider

Telefon: 08-514 531 70

Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.45

Får du förhinder – anmäl det på telefon så att någon annan kan få din tid istället.

Adress:
Krukmakargatan 37A, plan 6
118 51 STOCKHOLM

 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP DBT-team

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Camilla Hallek. Teamet ingår i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord.

E-post: dbt.bup@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Att komma till oss

För att komma till BUP DBT-teamet behövs en remiss från lokal öppenvårdsmottagning. När ungdomen och familjen kommer till oss gör vi en bedömning av problematiken och om behandling med dialektisk beteendeterapi är ett bra alternativ.

Kort om DBT

Vad är dialektisk beteendeterapi och hur ser behandlingen ut? 
Läs mer på Kort om DBT

Rapport om DBT

En bra start – en delrapport om DBT med behandlingstillägg för ungdomar med emotionell instabilitet och autismspektrumtillstånd.

Läs rapporten