BUP DBT-team

Till DBT-teamet kommer ungdomar upp till 17 år som har eller har haft ett upprepat självskadebeteende, eventuellt har gjort självmordsförsök och har flera symtom på emotionell instabilitet. För att komma till oss behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning.

BUP:s DBT-team erbjuder dialektisk beteendeterapi för tonåringar och deras närstående. Behandlingen omfattar individualterapi, färdighetsträning i grupp, familjesamtal och föräldra-/närstående-grupp.

Konsultation erbjuds till andra enheter inom BUP.

Läs mer
Om DBT-teamet

Kontakt och öppettider

Telefon: 08-514 531 70

Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.45

Får du förhinder – anmäl det på telefon så att någon annan kan få din tid istället.

Adress:
Krukmakargatan 37A, plan 6
118 51 STOCKHOLM

 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP DBT-team

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Camilla Hallek. Teamet ingår i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord.

E-post: dbt.bup@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Att komma till oss

Familjer kan komma till BUP Internetbehandling genom remiss från öppenvården eller första linjen. Familjer kan även själva kontakta mottagningen.

Via remiss
Familjer som redan har kontakt med BUP eller första linjen, där det finns en bedömning att internetförmedlad behandling är en lämplig insats, kallas till ett besök på mottagningen. Under detta besök får familjen mer information om vad det innebär att gå i en internetbehandling. Familjen kan då ta ställning till om de vill ha behandling över internet.

Kontakta själva
Familjer som kontaktar BUP Internetbehandling själva, kallas till ett längre bedömningsbesök på mottagningen. Under besöket genomför en psykolog en bred kartläggning av barnets aktuella problem och vad familjen vill ha hjälp med. Familjen får vid besöket även ytterligare information om arbetet med en internetbehandling.
Om psykologen bedömer att internetbehandling är en lämplig insats, och familjen är positiv, påbörjas internetbehandling inom några dagar. Om psykologen däremot inte anser att internetbehandling är en passande behandling, hjälper psykologen familjen vidare till lämplig behandlingsinsats.

Tekniska förutsättningar
För att genomföra behandlingen krävs det att både förälder och barn har BankID. Detta för att kunna logga in och ta del av behandlingsmaterialet via 1177.se. De flesta banker erbjuder idag BankID för barn.

Kort om DBT

Vad är dialektisk beteendeterapi och hur ser behandlingen ut? 
Läs mer på Kort om DBT

Rapport om DBT

En bra start – en delrapport om DBT med behandlingstillägg för ungdomar med emotionell instabilitet och autismspektrumtillstånd.

Läs rapporten