Specialenheter

BUP Specialenheter erbjuder behandling och diagnostik för särskilda patientgrupper, utvecklar metoder, föreläser och konsulterar. Som patient kommer man oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning. 

BUP DBT-team

Specialenhet för dialektisk beteendeterapi (DBT) för tonåringar och närstående.

BUP DBT-team

BUP Traumaenhet

Erbjuder behandling för barn och unga med allvarliga traumatiska symtom.

BUP Traumaenhet

BUP Konsultenhet Södersjukhuset

Konsultenheten ger konsultation till vårdpersonal samt barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik

BUP Konsultenhet Södersjukhuset

BUP Team för könsidentitetsutredningar

Vid BUP Konsultenhet Karolinska Solna finns ett team för könsidentitetsutredningar.

BUP Team för könsidentitetsutredningar

BUP OCD och relaterade tillstånd

Specialenhet för barn och ungdomar med tvångssyndrom/OCD och relaterade tillstånd.

BUP OCD och relaterade tillstånd

BUP Klinisk forskningsenhet

Är BUP Stockholms plattform för klinisk forskning och utveckling av evidensbaserade metoder.

BUP Klinisk Forskningsenhet

BUP KIND

Utvecklar behandlingsmetoder för barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. En del av Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum.

BUP KIND

BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandlingsenhet

Specialresurser

BUP har ett team för finsktalande familjer. De finns i samma lokaler som BUP Solna och tar emot finsktalande familjer från hela länet.

Vid BUP Globen finns ett team för döva och hörselskadade. De tar emot familjer från hela länet där barnet har en barnpsykiatrisk problematik och någon medlem i familjen är döv eller hörselskadad.

Vid BUP Heldygnsvård på Sachsgatan finns vår enhet för unga med psykotiska och bipolära tillstånd.