Specialenheter

BUP Specialenheter erbjuder behandling och diagnostik för särskilda patientgrupper, utvecklar metoder, föreläser och konsulterar. Som patient kommer man oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning. 

BUP DBT-team

Specialenhet för dialektisk beteendeterapi (DBT) för tonåringar och närstående.

BUP DBT-team

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning inom BUP Stockholm.

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandling

BUP Traumaenhet

Erbjuder behandling för barn och unga med allvarliga traumatiska symtom.

BUP Traumaenhet

BUP Konsultenhet

Konsultenheten ger konsultation till vårdpersonal samt barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik

BUP Konsultenheten

Specialresurser

BUP har ett team för finsktalande familjer. De finns i samma lokaler som BUP Solna och tar emot finsktalande familjer från hela länet.

Vid BUP Globen finns ett team för döva och hörselskadade. De tar emot familjer från hela länet där barnet har en barnpsykiatrisk problematik och någon medlem i familjen är döv eller hörselskadad.

Vid BUP Heldygnsvård på Sachsgatan finns vår enhet för unga med psykotiska och bipolära tillstånd.