Fakta om föräldra- och spädbarnsgrupp inom mellanvården

Mellanvården kan ge stöd till föräldrar som är nedstämda eller upplever svårigheter i samband med att de blivit föräldrar. Det kan handla om de har svårt att glädjas över sitt barn, att de upplever att det inte blev som de förväntat sig och att de har svårt att knyta an till barnet känslomässigt.

Mellanvården arbetar bland annat med terapi i grupp för föräldrar och deras barn. Ett par behandlare från BUP träffar 3–4 föräldrar med deras barn under ett antal tillfällen. Målet med behandlingen är att föräldrarna ska kunna känna glädje i att vara med sitt barn och att de ska bli trygga i sitt föräldraskap. Gruppterapin handlar bland annat om att skapa rutiner och att hitta ett sätt att vara med barnet. Vi främjar samspelet genom samvaron i gruppen och använder ofta sång och rytm för att hitta interaktion och samhörighet genom lek.

Vi pratar också om barns utveckling och hur man som förälder kan relatera till sitt barn i olika åldrar.

En viktig del i behandlingen är också att få möjlighet att fundera kring de tankar och känslor som kan kännas obehagliga och tabubelagda. Att få träffa andra som har liknande upplevelser kan ha en läkande effekt.

Utöver gruppsamtalen träffar oftast båda föräldrarna en behandlare för samtal. Föräldrarna har också individuella samtal där det finns möjlighet att reflektera kring föräldraskapet och vad man betyder för sitt barn. 

 

Läs mer
Intervju: Anna kände sig nedstämd under graviditeten 

En bebis i sina föräldrars famn

BUP Mellanvårdsmottagning Nordost

Samarbetar med öppenvårdsmottagningarna i Täby, Sollentuna, Danderyd och Norrtälje.

BUP Mellanvård Nordost

BUP Mellanvårdsmottagning Nordväst

Samarbetar med öppenvårdsmottagningarna i Brommaplan, Kungsholmen, Järva, Solna och Jakobsberg.

BUP Mellanvård Nordväst

BUP Mellanvårdsmottagning Sydost

Samarbetar med öppenvårdsmottagningarna Ektorp, Farsta, Globen och Prima Handen.

BUP Mellanvård Sydost

BUP Mellanvårdsmottagning Sydväst

Samarbetar med öppenvårdsmottagningarna i Huddinge, Skärholmen, Södertälje och Prima Barn i Botkyrka.

BUP Mellanvård Sydväst