Hur arbetar BUP?

Vi på BUP tar emot barn och unga med allvarliga psykiska besvär, till exempel de som är deprimerade, har mycket ångest eller skadar sig själva. Oftast har problemen blivit så stora att man inte längre får vardagen att fungera – hemma, i skolan och med kompisar.

Många gånger har man redan sökt hjälp på annat håll, till exempel på elevhälsan, en vårdcentral med mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa eller en ungdomsmottagning

Om man behöver mer hjälp än så, kan BUP vara nästa steg. Vi erbjuder stöd och ett brett utbud av behandlingar.

Man kontaktar oss genom att ringa till en av våra mottagningar.

Hur arbetar BUP?

Alex besöker BUP

Hur ser det ut på BUP? Vilka jobbar där? Måste man prata om man inte vill? Alex besöker en mottagning för att ta reda på svaren. 

Se filmen "Alex besöker BUP"

Om BUP på arabiska, dari och tigrinja

Här kan du läsa mer om vad BUP är, hur BUP kan hjälpa och hur du tar kontakt med BUP. 

Om BUP på arabiska (pdf)

Om BUP på dari (pdf)

Om BUP på tigrinja (pdf)