Om Fråga BUP

Du som är ung kan anonymt skicka in frågor till oss om psykiska problem och bekymmer, sådant du vill fråga någon på BUP om. Vi svarar inte på frågor från föräldrar eller andra vuxna.

 

Den som frågar är anonym

När man ställer en fråga får man en kod. Det är för att det ska vara lättare att hitta sitt svar, koden kan inte spåras till frågeställarens dator. Du som frågar är anonym, du får gärna skriva en signatur men skriv inte ditt riktiga namn eller e-postadress. Vi redigerar bort sådant som skulle kunna avslöja någons identidet innan vi publicerar en fråga.

 

Svaren publiceras här på sidan

Alla frågor som får svar publiceras här på sidan. Med hjälp av den kod du får när du skickar in din fråga kan du söka rätt på just din fråga och det svar du fått. Vi kan tyvärr inte besvara alla frågor utan väljer bland frågorna för att svara på olika sorters frågor. 

Att en fråga inte besvaras betyder inte att vi tycker det är något fel på frågan eller brevskrivaren! Vi hinner helt enkelt inte svara alla fast vi gärna skulle vilja. Kanske kan du få hjälp av att läsa tidigare frågor och svar.

 

Vi skriver svaren tillsammans 

Vi som skriver svaren arbetar som behandlare på någon BUP-mottagning i Stockholms län. För att svaren ska bli så bra som möjligt skriver vi dem tillsammans och diskuterar med varandra innan de publiceras. Alla svar granskas också av redaktören innan de publiceras.

Vi ger hälsoinformation och allmänna synpunkter på din fråga utifrån vår kunskap och erfarenhet av ungdomar. Vi ger inte personliga vårdråd eller synpunkter på diagnos och behandling. Därför kan ett svar här inte ersätta besök och samtal med kurator, psykolog eller läkare på en BUP-mottagning.

Svarargrupp:
Anders Kärnekull, kurator och leg. psykoterapeut, BUP Sydväst
Marie Balint, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, BUP Specialenheter
Boel Holmgren, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, BUP Globen
Stina Helmstrand, leg. psykolog, BUP Mellanvård Nordväst
Susanne Olander, kurator, BUP Globen
Johannes Danielsson, kurator, BUP Mellanvård Sydost

Redaktörer: 
Cathrine Persson, behandlare, Mellanvård Nordost
Dick Westlund, leg. psykolog, leg.psykoterapeut, BUP staben

 

Vem står bakom webbplatsen?

Den här webbplatsen ägs och ges ut av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landsting. Den finansieras med skattemedel. Ansvarig för webbplatsen är BUP Stockholms verksamhetschef Göran Rydén.

Frågorna sparas helt avidentifierade för forskning 

De frågor som kommer in till oss sparas i helt avidentifierat skick för att vi ska kunna föra statistik över vad ungdomar frågar oss om, och för att forskare ska kunna forska på materialet.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning