Läs det här innan du skriver till oss!

Du som är ung kan anonymt skicka in frågor till oss om psykiska problem och bekymmer. Vi svarar inte på frågor från föräldrar eller andra vuxna.

Skriv gärna en signatur men skriv inte ditt riktiga namn eller e-postadress.

Alla svar publiceras här på sidan. Med hjälp av den kod du får när du skickar in din fråga kan du söka rätt på just din fråga och det svar du fått. Vi kan tyvärr inte besvara alla frågor utan väljer bland frågorna för att svara på olika sorters frågor. De frågor vi ger svar på publiceras på måndag eller onsdag eftermiddag. Under sommarveckorna och vid andra skollov besvarar vi frågor en gång i veckan.

Att en fråga inte besvaras betyder inte att vi tycker det är något fel på frågan eller brevskrivaren! Vi hinner helt enkelt inte svara alla fast vi gärna skulle vilja. Kanske kan du få hjälp av att läsa tidigare frågor och svar.

Vi ger hälsoinformation och allmänna synpunkter på din fråga utifrån vår kunskap och erfarenhet av ungdomar. Vi ger inte personliga vårdråd eller synpunkter på diagnos och behandling. Därför kan ett svar här inte ersätta besök och samtal med kurator, psykolog eller läkare på en BUP-mottagning.

Vi som skriver svaren arbetar på någon BUP-mottagning i Stockholms län. För att svaren ska bli så bra som möjligt läser vi dem tillsammans och diskuterar med varandra innan de publiceras.

De frågor som kommer in till oss sparas i helt avidentifierat skick för att vi ska kunna föra statistik över vad ungdomar frågar oss om, och för att forskare ska kunna forska på materialet.