Varför har jag Aspergers syndrom?

Hej!

Jag har Asperger Syndrom. Jag har sökt och sökt som en galning efter ett svar på Varför? Har dock bara hittat att det kan vara ärftligt, och bero på komplikationer vid förlossningen. Jag hade komplikationer när jag föddes, mammas fostervatten var brunt/svart och jag hade navelsträngen runt halsen, plus att jag föddes två veckor för sent. Kan dessa komplikationer vara orsaken till min Asperger?

J

BUP svarar:

Hej J!

När det gäller Aspergers syndrom är det svårt att få en entydig förklaring till diagnosen. Forskning har visat att det förmodligen finns en ärftlig komponent men man vet inte riktigt hur den ser ut. Ibland har miljöfaktorer nämnts men det finns inga tydliga vetenskapliga belägg för detta. Förlossningskomplikationer kan ha betydelse, även om det fortfarande inte är helt klarlagt.

Eftersom du har fått diagnosen har du blivit utredd, och i och med det har du också en läkarkontakt som är ansvarig för att svara på dina frågor om just dig, det vill säga varför just du bedömdes uppfylla kriterierna för diagnosen. På www.autismforum.se finns bra information om Asperger och andra autismspektrumtillstånd. De ordnar föreläsningar och kurser och tipsar om föreningar och aktiviteter. Det är bra att, som du redan gör, söka så mycket kunskap som man kan – oavsett diagnos – för att öka förståelsen för sig själv och hur diagnosen påverkar en. Även om du inte fick ett direkt besked hoppas jag att det blev ett någorlunda svar på din fråga!