Rätt till stöd på gymnasiet om man har ADHD?

Har man rätt att få stöd i gymnasieskolan om man har ADHD? Vad isånnafall? Mitt största problem är inte inlärningen, utan att jag är för rastlös och överaktiv för att sitta still på lektionerna (för förstås inte mycket gjort då när jag knappt lyssnar på läraren) men jag får väldigt mycket skäll om jag går ut eller använder mobilen t.ex. för stimulation

greenapple

BUP svarar:

Hej!

Det är skolans ansvar att hjälpa elever att klara sitt skolarbete. Om man har blivit utredd och fått diagnosen adhd brukar den som gjort utredningen träffas tillsammans med skolan (till exempel mentor och rektor) och prata om utredningen och diagnosen. Skolan brukar då göra en åtgärdsplan som beskriver hur man ska stötta eleven med adhd. Om ni inte haft ett sådant möte, så prata med dina föräldrar som kan hjälpa dig att ordna ett sådant.

Där är det viktigt att du förklarar vad du tror skulle kunna underlätta för dig i ditt skolarbete så att din mentor kan hjälpa dig med det. Om det är så att du inte har diagnos, men ändå känner att du har svårt att sitta still tycker jag att du ska be om ett utvecklingssamtal med din mentor. Där kan du förklara hur du känner och diskutera hur ni tillsammans ska hitta sätt för dig att orka hänga med så mycket som möjligt. Känner du att det är svårt att vända dig direkt till din mentor med dina funderingar, så kan skolkuratorn vara ett bra ställe att börja på. Och, så klart, dina föräldrar! Lycka till!