Måste jag vara bipolär bara för att min pappa är det?

Jag har varit och träffat närpsykiatrins överläkare EN gång och han vet typ istortsett ingenting om mig. Att jag är deprimerad och har ångestsyndrom. Och att min pappa mest troligt lider av Bipolär Sjukdom. Jag har bara haft depressiva symtom, aldrig maniska perioder. Ändå ger han mig nu medicin för den sjukdomen som inte alls är konstaterat att jag har. Har ALDRIG haft några tecken på bipolär sjukdom. Han sa att man ändå kan vara bipolär trots att det bara är depressiva symtom men enligt DSM-IV så måste man ha haft minst en manisk period.

Så min fråga är, kan man vara bipolär trots att man bara har haft depressiva symtom, självmordstankar och ångest? Det går liksom aldrig i vågor, jag är alltid på samma nivå. Bara för att det är ärftligt så betyder ju inte det att jag autmoatiskt har det, anser jag.

K

BUP svarar:

Hej K!

Det finns en ärftlig komponent i bipolär sjukdom. Det betyder att du har en förhöjd risk att drabbas av det, om någon av dina föräldrar eller syskon har det. Men det betyder absolut inte att du med säkerhet har sjukdomen eller kommer att få den.

Depressiva symtom, självmordstankar och ångest kan ingå i flera sjukdomar/diagnoser. Jag har såklart svårt att bedöma dina symtom och säga något om den diagnos du fått eftersom man behöver träffa dig och se hela bilden, både i nuläget och bakåt i tiden, för att kunna göra det. Men jag tycker att dina frågor och funderingar är rimliga, och du har all rätt att få veta hur din läkare har tänkt och vad han har grundat sin diagnos/medicinering på. Om du inte vill fråga själv, kanske din pappa eller mamma kan hjälpa dig att prata med läkaren igen, så att du får en förklaring som du förstår?