Kreativitet och psykoser, finns det ett samband?

Jag har några korta frågor gällande kreativitet!
Jag är medveten om att det finns ett samband mellan psykoser och kreativitet, att människor med en psykotiskt sjuk person i släkten har ett välutvecklat sinne för kreativitet. Men betyder det att en person med välutvecklad kreativitet som saknar medicinsk bakgrund löper större risk för att drabbas av en bipolär sjukdom? Hur förklarar de olika psykologiska perspektiven kreativitet? Vad har inspiration för funktion gällande det divergenta tänkandet? Med tanke på att dagens kreativa skapare har låtit sig inspireras av andra redan skapade verk.

anton_0517

BUP svarar:

Hej!

Du levererar en bunt frågor värdiga en hel kurs i psykologi. Jag vet inte om jag (eller någon annan för den delen) kan ge dig ett tillfredställande svar på dessa. Nyligen läste jag en artikel i någon av våra stora morgontidningar som handlade om kreativitet och psykisk ohälsa. Tyvärr kommer jag inte ihåg innehållet så väl att jag kan återge det. Det finns en vanlig populär och lite romantisk uppfattning om att människor som lider av psykos skulle vara mer kreativa. Jag vet inte om det helt stämmer. Kanske att det mer handlar om att vi förskönar det lidande som finns i psykosen.

Ett intressant konstnärs öde är dock Carl Fredrik Hills som är värt att läsa om man är intresserad. Man kanske också skall uppmärksamma att de flesta som insjuknat i psykisk sjukdom inte alls uppfattatas som kreativa. Det som jag ser som din mest centrala fråga är om den som är kreativ löper större risk för att drabbas av mental ohälsa. Jag tror inte att det är så att man behöver vara rädd för att bli sjuk för att man har en kreativ personlighet.