Kan sorgen komma flera månader senare?

hej
jag undrar om man tex någon dör som står en mkt nära kan den riktiga smärta, sorgen, skuldkänslor m.m komma flera månader senare?

kajsa

BUP svarar:

Hej Kajsa!

Det är väldigt olika hur vi människor reagerar när någon närstående dör. Det är vanligt att reaktioner som sorg och eventuell skuld kommer en tid efter dödsfallet. Kanske är det först när det har gått en tid som vi känner vad den personen betytt för oss och vi känner då av saknaden på ett nytt sätt. Vi kan då börja fundera och reflektera över livet nu och hur vår relation var till den som dött.

Sorg är något som tar tid och det är viktigt att låta det göra det. Sorg är också något personligt och det kanske är svårt för personer i din omgivning att förstå hur den påverkar dig. De kan tro att det inte längre är något som upptar dig när det nu gått några månader. Det kan vara speciella situationer, platser och årsdagar som gör att du blir påmind om den förlust du gjort.

Det är helt normalt att vara känslomässigt ur balans en lång tid efter en förlust av en närstående. Genom att känna smärta, sorg och skuld bearbetas den förlust du gjort och längre fram kommer du förhoppningsvis kunna minnas, tänka och känna om den personen på ett sätt som är mindre plågsamt för dig. Ge sorgen lite tid!