Kan man ha både Asperger och autism och vilka hjälpmedel kan man få?

Tja, jag är inlagd bla bla blaa. För nån vecka sedan så var min mamma på ett såkallat patient-team. (jag fick inte var med). Jag under utredning där. Först för ADHD. Men på mötet, så sa de att de har siktat in sig på Autism/Asperger. (Mamma sa det till mig efter mötet xD) Alltså att jag hade Autism OCH AS???? Jag kan liksom VARENDA sak om alla : Om jag har det, vilket är ganska säkert. Vad kan man få för hjälpmedel. Jag vet att jag ska få En Handi. Elr vad det heter. Sen ett schema , nåt speciellt schema. Och sen en timstock. Kan man få nåt mer? Isåfall vaaad? :D Bye.

Aspie :D

BUP svarar:

Hej Aspie! Du har många frågor, och så blir det förstås när man är under utredning. Och eftersom du inte var med på mötet så är mycket oklart för dig. Som jag förstår så var inriktningen på utredningen först adhd, men har ändrats till autism/Asperger. Så blir det ibland under tiden som man utreds, för utredarna ser och förstår mer än de gjorde i början. Du vet redan vad diagnoserna innebär: att det till största delen handlar om svårigheter att förstå sociala förhållanden och hur man meddelar sig och förstår andra människor. Man kan också vara beroende av invanda rutiner och att behöva ha saker och ting på sitt eget sätt. Svaret på din första fråga, om man kan ha både autism och Asperger, är ja, i ”autismfamiljen” finns olika autismdiagnoser. Jag brukar förklara så här: Tänk dig en lång linje, som en linjal. Det är vad som kallas autismfamiljen eller autismspektrum. Längst ner vid 0 har man inga autistiska drag alls. Lite högre upp kan man ha lite sociala svårigheter, men inte så svårt att det är ett bekymmer. Högre upp har svårigheterna blivit så besvärliga att de påverkar vardagslivet och man kan säga att ungefär här går gränsen för när man behöver en diagnos. Diagnosen är till för att man ska få stöd på olika sätt, band annat hjälpmedel. Första diagnosen på det här linjen är Asperger. Om man har större svårigheter så får man diagnosen autistiskt syndrom, och det kan man ha mer eller mindre. Du kan bara ha en diagnos på autismspektrumet, antingen Asperger/atypisk autism eller autistiskt syndrom. Men båda är autismdiagnoser. Din andra fråga om hjälpmedel kan jag inte riktigt svara på. Det finns många bra hjälpmedel och du känner redan till en del av dem. Vilka hjälpmedel som man behöva beror på vilka svårigheter man har och man diskuterar alltid detta med en arbetsterapeut eller liknande. När din utredning är klar kommer dina utredare att kunna förmedla kontakt med hjälpmedelscentralen, eller om det heter något annat där du bor. Dina frågor är jätteviktiga och det är bra att du tar reda på vad som gäller! Fråga din mamma och personalen om det är något mer som är oklart. Lycka till!