Kan ADHD botas?

Kan adhd botas?

sara

BUP svarar:

Hej Sara!

Adhd är, liksom alla psykiatriska diagnoser, en beteckning på ett antal observerbara eller upplevda beteenden. I fallet adhd handlar dessa beteenden om koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet.

I fall dessa beteenden – som utgör villkoret för diagnosen – upphör eller minskar i styrka, har också grunden för diagnosen fallit bort. Man kan då säga att diagnosen inte längre beskriver personen på ett bra sätt och är därför inaktuell. Störningar vad gäller koncentrationsförmåga och förmågan att reglera sin aktivitetsnivå, kan ha flera orsaker. Bakom diagnosen adhd finns alltså människor med olika ”skäl” till sina symtom.

Vissa växer med tiden ifrån dessa symtom, eller hittar sätt att handskas med dem så att de inte längre märks och blir ett problem. Andra personer med samma diagnos kan ha dessa svårigheter livet ut. Oavsett vilken kategori man tillhör kan man genom förändringar i omgivningen (t.ex. en mer strukturerad och lugnare miljö) samt i vissa fall medicinering, få stor hjälp.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta