Vad finns det för insatser för en person med högfungerande autism?

Hej, jag undrar vad det finns för insatser för en person med högfungerande autism,(har nyligen fått diagnosen).

anonym....

BUP svarar:

Hej!

Ett annat namn på diagnosen högfungerande autism är Aspergers syndrom och du har rätt till insatser från Aspergercenter för barn och ungdom. När du har fyllt 18, har du rätt till hjälp från Aspergercenter för vuxna.

För att få kontakt med dem måste du få en remiss från ditt lokala habiliteringscenter. Om du bor i Stockholm kan du gå in på www.habilitering.nu och där kan du själv klicka dig fram till vilka ställen du kan ha nytta av.

Om du inte bor i Stockholm tycker jag att du ska söka på Google efter vilken typ av habilitering som finns för personer med din diagnos i närmaste stora stad. Aspergercentren har föreläsningsverksamhet för ungdomar och föräldrar och gruppverksamhet för ungdomar och föräldrar. Det kan vara bra att få träffa andra med samma diagnos och diskutera vad man klarar själv och vad man behöver hjälp med.

Du har också rätt till insatser enligt lagen LSS. Det betyder lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Varje kommun har en LSS-ansvarig för barn/ungdomar och en annan för vuxna. Du hittar information på din kommuns hemsida. LSS är rättigheter och när du blir myndig måste du själv fundera om du behöver extra stöd och av vilken typ.

Ingen kan tvinga på dig stöd om du inte själv vill. 

Lycka till!