Hur vet man om man har ADD/ADHD?

jag undrar hur man vet ifall man har koncentrationssvårigheter/add/adhd?
har ni nån lista på hur man beter sig då (typ symptom), så man kanske kan checka lite på? :) så man kanske kan få veta det utan att gå och testa sig hos nån läkare eller något?!
hoppas ni svarar!

HYPER

BUP svarar:

Det finns listor med kriterier för de olika diagnoserna. Listorna används framför allt av professionella, men finns också tillgängliga för var och en att ta del av. Det går t ex att gå in på www.attention-riks.se och söka information om olika neuropsykiatriska funktionshinder, dit bl a ADHD kan räknas. Det luriga med att skatta sina egna beteenden är att listorna innehåller beteenden och symtom som alla människor kan ha lite av. Det är t ex helt normalt att ibland ha svårt med koncentrationen, den beror bl a på uppgiftens svårighetsgrad, orken, stressnivån och humöret. Det är också helt normalt att ibland få svårt att vara stilla och helt och fullt kontrollera sitt eget beteende. Stressade, frustrerade och oroliga kan alla bli. För att skilja mellan det som kan kallas normalt och det som är del av ett syndrom (= en samling symtom) behövs en professionell bedömning. I den ingår oftast både en läkarbedömning och en psykologbedömning, inklusive olika tester av t ex uppmärksamhetsförmågan och en kartläggning av hur symtomen utvecklats över tid. Detta görs på BUP, men ibland också på andra ställen som t ex på barnläkarmottagning eller i skolan. Jag hoppas att du är nöjd med svaret, även om själva bedömningen kanske inte är så enkel som du önskat. Ta upp frågan med föräldrar eller skolan om du tycker att du vill gå vidare med en eventuell utredning.