Hur får man veta om man har koncentrationssvårigheter?

Jag undrar hur man får veta om man har koncentrationssvråigheter?

Julia L

BUP svarar:

Jag antar att du fortfarande går i skolan då är det bästa att vända sig till sin lärare/mentor och diskutera hur hon eller han uppfattar det och börja fundera över bra strategier. Sedan kan du också direkt ta kontakt med någon i Elevhälsan på skolan, t ex en skolpsykolog eller en skolsköterska. Dessa kan i sin tur hjälpa dig att ta ställning till hur man går vidare om det är aktuellt att göra en noggrannare kartläggning.