Hur är processen för att utreda ADHD?

Hur är processen för att utreda ADHD hos tonåringar (17 år)? Hur lång tid tar processen?

L

BUP svarar:

Hej!

Innan en utredning startas kan det krävas att skolan har gjort en bedömning om hur man fungerar i skolan när det gäller koncentration och uthållighet. Det är bra att prata med skolhälsovården som kan göra en första bedömning. Man kan bli utredd för adhd både hos BUP och på en barnläkarmottagning.

En utredning består av flera olika delar. Man gör en noggrann historieupptagning om hur man har fungerat som spädbarn och under resten av utvecklingen. Det är då särskilt frågor som handlar om rastlöshet, förmåga att koncentrera sig och uthållighet som är intressanta. Man undersöker om det är svårigheter som har funnits med under hela utvecklingen eller om det kommit senare. Man tar också in journaluppgifter från Barnavårdcentralen och skolhälsovården samt från förlossningen. Ungdomen och föräldrar samt ofta skola får också fylla i olika skattningsformulär. Ungdomen får tillsammans med en psykolog göra olika psykologiska tester och till sist ingår också en läkarbedömning. Det är lite olika på hur lång tid en utredning tar beroende på var och vem som gör utredningen. Det kan ta allt från några veckor till några månader.

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta