Har sedan jag var liten känt mig annorlunda och orkar inte med skolans krav och måsten

Hej!

Jag har en fråga som gäller skolan. Nu i höst började jag på gymnasiet, eller skulle ha gjort. Jag vill så gärna utbilda mig, men jag klarar inte längre av att gå till skolan. Jag har varit där en dag, introduktion, men sedan klarar jag inte av att gå dit. Jag vantrivs så i skolmiljön, jag vill läsa och utbilda mig men jag vill inte göra det på skolan. Jag avskyr allt vad skolan är med lärare, elever, läxor, KRAV!

Jag har haft möte med rektor, SYO och kurator för att försöka reda ut detta. De är vekligen hjälpsamma på alla sätt, men jag fixar inte detta. Jag har sedan jag var liten kännt mig annorlunda, varit rastlös och orolig, sömnsvårigheter och utbrott. Jag har däremot inga problem med inlärning eller läsa och skriva. Det är jobbigt när det ställs krav och måsten, då låser det sig. Jag vägrar, klarar inte av det. Jag blir arg och ledsen för "småsaker". Jag kan "snöa in" på en sak under en period, t ex att ingen får röra min mobil, då blir jag hysterisk för jag är rädd att den ska gå sönder. Sedan "byter" jag grej som jag är extremt rädd om. Och så här håller det på...

Jag undrar vad som händer om jag skulle ta kontakt med BUP och låter de göra en utredning. Om jag har någon form av diagnos, Aspergers typ, kan man få hjälp då så att man får läsa hemifrån i alla fall under en tid?

Anna

BUP svarar:

Hej Anna!

Vilken jobbig situation du verkar ha i skolan. Hoppas verkligen att du kan få hjälp att förändra den!  

En del diagnoser ger möjligheter till speciella stödinsatser i skolan. Om disstansstudier är en sådan vet jag inte. Det är vanligt att det på många skolor finns mindre klasser med lärare som har speciell kompetens och förståelse för svårigheterna.

Även om man har det svårt i kontakten med andra människor är det viktigt att inte isolera sig, även om det kan kännas bekvämt för stunden. Därför tror jag att det bästa skulle vara om du får hjälp i din skola och slipper sitta hemma och plugga.

Om du vill ha en större förståelse för vilka dina speciella svårigheter är och om de kan kallas Aspergers syndrom, behöver du ta kontakt med en BUP-mottagning för att göra en bedömning. Det kan i så fall leda till att du får speciellt stöd.

Om du framförallt önskar få till skolgången så säger skollagen att alla elever har rätt till anpassning utifrån sina förutsättningar och för det behövs ingen diagnos. Ibland kan dock en utredning göra att det blir enklare att få hjälp då den ju ofta på ett bra sätt kan beskriva vad man behöver.

Bra att du vill få till en förändring, hoppas du ska orka ta emot stödet från de hjälpsamma vuxna. Kanske du behöver beskriva tydligare för dem vad det är som är svårt för just dig. Visa dem ditt brev hit, där är det väldigt tydligt hur du har det! 

Lycka till!