Har dyslexi och undrar om jag kanske har fler diagnoser eftersom det går så dåligt i skolan

Hej, jag har sedan många år konstaterad dyslexi. Har på senare tid seriöst börjat undra om jag har något mer. Jag har det svårt i skolan, svårt att lära mig tappar lätt koncentrationen. Kan jag ha adhd eller add. Om inte hur kan det komma sig att jag kan bra så fruktansvärt dålig skolan trots att jag försöker.
Jag mår nu dåligt för att det går så dåligt i skolan. Hur kan jag få reda på vad det är. Vet inte om jag vill att mina föräldrar ska veta något, än.

hej på dig

BUP svarar:

Hej! Tack för ditt brev!

Jag kan förstå din oro när du upplever att du inte hänger med och inte kan koncentrera dig. Jag får en mängd frågor som handlar om hur skolan har hjälpt dig med din dyslexi? Har du de hjälpmedel som du har rätt till i skolan för att du ska kunna arbeta och förstå? Du säger att du inte vet om du vill att dina föräldrar ska veta någonting om detta. Varför? Jag tänker att du kan ha stor hjälp av dina föräldrar i att be om hjälp i skolan. Jag förmodar att ni tillsammans med skolan har arbetat fram en individuell utvecklingsplan och har regelbundna utvecklingssamtal? Det har alla elever rätt till. Be om att få det om det inte gjorts!

När någon undrar över en eventuell ADHD/ADD beror det vanligtvis på att man i skolan uppmärksammar svårigheter som inte blir bättre trots att man provar med individuellt stöd och specialundervisning. Skolan gör en pedagogisk kartläggning kring en elevs lärande och fungerande i skolan och därefter träffar man skolläkaren som kan skriva en remiss för utredning. Det är alltså någonting som ni gemensamt kommer fram till i skolan. Jag vill rekommendera dig att prata med dina föräldrar. Och tala framförallt med din mentor för att gå igenom din lärandesituation så att du får det stöd som du har rätt till för att klara din skolgång. Det är också viktigt för hur du i stort känner och mår. Lycka till!