Har börjat överväga om jag har ADD

hej jag har börjat över väga om jag har add eller adhd, jag svårt att formeulera mig, koncentrera mig, blir lätt arg och irreterad. samt att jag har svårt att slutföra detta.

superbruden

BUP svarar:

Hej superbruden! Tack för ditt brev!

För att ta reda på om man har någon diagnos av de slag som du beskriver behövs en utredning. Den kan göras på BUP, barnläkarmottagning eller annan utredningsenhet. Vanligast är att familjen, tillsammans med skolpersonalen tar initiativ till en utredning för att man tänker att ungdomen har några speciella svårigheter. Beslut om utredning tas om det finns tillräckliga skäl att misstänka att dina svårigheter kan förklaras av till exempel ADHD eller ADD.

De symtom du beskriver kan också bero på andra saker så det är viktigt att ta reda på vad som är vad för att få rätt hjälp. Du kanske kan börja med att tala med dina föräldrar om dina funderingar? Och även skolans personal om du går i skolan? Kanske kan skolsköterskan eller kuratorn vara till hjälp för att börja fundera ut vad som är orsaken till dina svårigheter. Lycka till!