Har bipolär diagnos men vill inte ta medicin, hur får jag hjälp ändå?

Hej! Jag är en tjej född 94, som för ungefär 2 år sedan blev diagnostiserad med bipolär sjukdom hos BUP här i stan. Jag är, av händelser under min barndom, väldigt introvert och har svårt att tala om känslor, eller mig själv över huvudtaget. Detta bidrog till att min kontakt med BUP blev ansträngd och jag vägrade även att ta den humörstabiliserande medicinen jag fick utskriven, vilket fick dem att tro att jag inte ville ha vård. Just nu har jag ingen kontakt med BUP alls, men lider av ganska svåra påfrestningar i min vardag på grund av min sjukdom. Jag har en familj som är väldigt negativt inställda och förnekar min sjukdom, precis som de förnekat problem som uppstått tidigare, därför kan jag inte söka stöd där. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är fortfarande negativt inställd till att ta medicin då jag är väldigt känslig mot all form av medicin, men samtidigt känner jag att min vardag inte är hållbar. Vad ska jag ta mig till?

Alexis

BUP svarar:

Hej! Det verkar som om du inte är riktigt klar med BUP än. Visserligen är du på väg att bli 18 år men jag tycker att du borde få hjälp att komma vidare. Att få en diagnos är inte tillräckligt för att livet skall bli drägligt. Olika hjälpinsatser, där medicin bara är en, bör du förstås bli erbjuden.

Du har fått en diagnos vilken kommer att innebära att du för lång tid framöver kommer att behöva hitta sätt att hantera dina svårigheter. Det är rimligt att de som ställt diagnosen ser till att du får fortsatt hjälp. Du skriver att lider av svåra påfrestningar i vardagen och även om du inte beskriver hur du ser ut tror jag att det kan finnas sätt att hantera dem utifrån dina speciella förutsättningar. Att din familj inte accepterar diagnosen gör saken förstås inte lättare. Ibland kan anhöriga och även patienter ha svårt att ta till sig innebörden i en diagnos och man kan behöva prata om den flera gånger för att man skall förstå.

Kanske att det skulle vara enklare att börja prata om det som gör din vardag svår för att senare se om det är dina svårigheter som ställer till det? Så, tag kontakt med BUP igen!