Exploderar på en jävla sekund

Jag har jättesvårt att hantera ilska, och vet inte vad jag ska göra åt det, har svår adhd och blir arg på allt för minsta lilla och börjar kasta saker, vad som helt som finns i närheten
Vad kan man göra för att inte explodera på en jävla sekund?

misse

BUP svarar:

Hej misse!
Jag undrar vad du har fått hjälp med efter utredningen. Jag antar att du har gjort en adhd-utredning. Utredningen är bara första steget på att få hjälp. Det du beskriver med att behärska ilskan är ett nästa steg.

Det jag tycker är så positivt i ditt mejl är att du själv frågar hur du skall kunna påverka att du exploderar. En bra början är att försöka förstå vilka situationer som är risksituationer för att du ska få ett utbrott. Då kanske du genom att vara förberedd kan hitta andra sätt att göra. Vissa situationer kan kanske till och med vara bra att undvika om det är möjligt. Du skulle kunna börja med att skriva ner saker som händer. Dels för att få kläm på hur ofta det händer, när det händer och var det händer och med vilka andra människor. Om man skaffar sig en tydligare bild av hur verkligheten ser ut är det lättare att påverka den.

Till sist vill jag uppmana dig att be om hjälp eftersom det är lättare att ändra på sig om man har hjälp. Kanske att de som gjorde utredningen kan hjälpa dig med det.