Den jag älskar får psykoser

Vad ska jag göra när man älskar och är tillsammans med en person som får psykoser och är psykiskt sjuk? 

En förtvivlad

BUP svarar:

Hej!

Att älska någon som är psykiskt sjuk är känslomässigt mycket krävande. Det är viktigt att den friska partnern i ett sådant förhållande inte tar för stort ansvar för den som är sjuk och framför allt inte försöker bedriva egen psykoterapeutisk behandling. Kärleksfull omtanke kan aldrig ersätta professionell behandling av återkommande psykotiska perioder även om man ibland vill tro det.

Den bästa hjälp man kan ge sin partner som är sjuk är att stötta och uppmuntra honom eller henne att fullfölja en psykiatrisk behandling. Att ha kontakt med den psykiatriska mottagningen där man bor är ofta avgörande för sjukdomens förlopp och hur livet gestaltar sig. 

Så tag hand om dig och stötta och älska din partner för den hen är!