De säger att jag beter mig som jag har Aspergers

Har funderingar kring Aspergers..
Min mamma säger att jag hela tiden betder mig som jag har det , jag har läst massa om det som stämmer ex. Jag är väldigt blyg , gillar inte att vara vid mycket folk , uppfattar saker bokstavligt , har svårt att förstå hur andra tänker och i deras situation , att läsa mellan raderna , ha visa respekt mot andra , har även rutiner som att måste vara hemma en tid för att jag har "datortid" och så. Jag gillar verkligen inte att ha ögonkontakt med andra människor.Alla har sagt sedan jag är liten att jag är så speciel och att jag har attitydproblem . Jag är nästan alltid hemma i stället för att vara med kompisar , och jag har inte så många bra kompisar.

Emelie

BUP svarar:

Hej Emelie!

I dag får vi mycket information om diagnosen Aspergers syndrom via media; internet, tv, tidningar. Ibland kan det vara så att man känner igen sig mycket i de beskrivningar som ges av olika psykiatriska diagnoser eftersom det är ganska allmänmänskliga beteenden som tas upp. När det gäller Aspergers t ex ha svårt med kamrater, inte förstå hur andra tänker, svårt att visa respekt mot andra osv.

Men för att uppfylla kriterierna för en psykiatrisk diagnos måste svårigheterna innebära ett lidande/funktionshinder för den det gäller. Och för att ta reda på om man har svårigheter inom diagnosen Aspergers syndrom krävs en ordentlig neuropsykiatrisk utredning. En utredning kan också visa att man inte har en viss diagnos, men att man kanske behöver hjälp på andra sätt.

Så först och främst behöver man själv ta ställning till om svårigheterna är så pass störande att de utgör ett hinder för det liv man vill leva, och om det är värt att genomgå en utredning. Ett första steg för dig kanske skulle vara att prata med skolsköterskan eller kontakta BUP för en första bedömning och rådgöra lite mer? Lycka till!