Remiss till BUP-vad händer nu?

Hej! Jag har varit i kontakt med min skolsyster nu under ett år. Jag har även träffat skolläkaren och de säger att jag har ett anorektiskt beteende. Så de skickade en remiss till bup. Där jag träffade en socionom och hon skickade vidare mig till dagvården för ätstörningar. Jag har varit där och de tror att jag lider av någon sorts matstörning. Vad händer efter första besöket? Kommer skolsystern få reda på detta? Kommer hon få någon information hur hon ska bete sig? Ska jag träffa en läkare? Kommer den vilja undersöka min kropp? Vad kommer att hända? Tacksam för svar

Nathalie

BUP svarar:

Hej Nathalie!

Exakt vad som kommer att hända nu kan jag tyvärr inte svara på, det är lite olika beroende på var man bor. Men BUP kommer skriva ett så kallat remissvar till skolläkaren, där de bekräftar att de fått remissen och vilka åtgärder de ha vidtagit. 

Det är vanligt att BUP har kontakt med andra vårdställen och samarbetar så att den som söker får bäst hjälp. Kanske kommer de fram till att du till exempel ska väga dig hos skolsköterskan en gång per vecka under en viss tid och sedan följa upp detta med ätstörningsenheten. 

Det bästa du kan göra är att, vid nästa besök på dagvården eller BUP, ta upp dessa frågor. Om det känns tryggare kan du ta med det här brevet eller skriva ned dina frågor och ha som underlag.

När man får vård, till exempel för ätstörning, så är det viktigt att du själv är delaktig i vad som händer. Man ska alltid göra en behandlingsplan tillsammans med den som ansvarar för din behandling där du ska ges möjlighet att tycka till. Det är ju dig och din kropp det gäller, så se till att ha så mycket koll på vad som sker som du kan.

Lycka till!