Finns en diagnos alltid kvar?

Gallras diagnos efter viss tid?

Finns en diagnos alltid kvar i vården som ni har ställt om man sen i livet skulle vilja använda den? Eller är det så att den försvinner efter viss tid om man inte behandlas för den, och man behöver göra en utredning?

Hannes

BUP svarar:

Hej Hannes!

En bra och svår fråga du ställer till oss. Jag tror att det enklaste svaret är att man skall betrakta diagnoser som färskvaror. Diagnoser är ett sätt att beskriva läget i stunden men behöver inte betyda att de gäller för all tid. Om det har gått lång tid sedan diagnosen ställts, bör man nog ompröva den. Detta gäller oavsett om man har fått behandling eller inte eftersom många tillfrisknar utan behandling. Se kan det förstås vara skillnader mellan olika diagnoser, en del beteenden är mer eller mindre som en del av personligheten och mer svåra att förändra. Man får lära sig sätt att leva med dem. Andra är mer föränderliga och stora förändringar kan ske även med mindre insatser eller ansträngningar.

Nu till det som jag förstår är din egentliga fråga, vad står i journalen. Man får inte ta bort något som står i en journal säger lagen. Man kan göra rättelser men den ursprungliga texten finns alltid kvar. Så alltså om man vid ett tillfälle har bedömts uppfylla kraven för att få en diagnos, finns den kvar. Senare i journaltexten kan det förstås stå att man inte uppfyller diagnoskraven, om det nu är så.

Jag antar att din fråga gäller dig själv och att du kanske haft en kontakt med BUP tidigare. Om du då fick en diagnos finns den förstås kvar om den inte bedömts som att den inte gäller fortfarande efter att en ny bedömning gjorts. Om det är så att du en gång i tiden fick en diagnos men att det är länge sedan kan det vara så att man önskar ompröva den ifall du söker behandling. Det bästa sättet att få svar på din fråga är nog i så fall att kontakta den mottagningen där du tidigare haft kontakt.   

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en skön sommar!

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta