Kan en diagnos försvinna?

Försvinner diagnos?

Om man har diagnos sedan barndomen och inte vårdas för den är den då borta när man blir vuxen? Känns inget vidare att ha med sig en neuropsykiatrisk diagnos i vårdkedjan om man skulle söka för något annat. Speciellt inte när man inte vårdats för diagnosen eller märker av kriterierna som är kopplat till den. Stigma var ordet!

Brian

BUP svarar:

Hej!

Tack för ditt brev, det finns många som upplever sin diagnos som ett stigma. Det är det inte, men det finns två viktiga saker att tänka på om diagnoser:

För det första är diagnosen till för att sammanfatta svårigheterna och därmed kunna hitta vilka hjälpinsatser som behövs. Diagnosen är alltså till för att hitta hur man ska hantera ett besvärligt tillstånd eller sjukdom. Det finns ju diagnoser som faktiskt kan försvinna, till exempel depression. Och andra som mildras eller som man lär sig hantera, till exempel ADHD. Då försvinner ju behovet av diagnos.

För det andra är diagnoser sekretessbelagda. Det innebär att när man är myndig så är det bara man själv som bestämmer hur de ska användas. När man är under 18 år är det föräldrarna som bestämmer. Diagnosen måste till exempel inte visas eller berättas vid en anställningsintervju eller när man söker till utbildningar. Undantag finns för vissa yrken, till exempel pilot eller polis. Men diagnosen kan vara viktig att använda i vissa sammanhang, till exempel om man behöver begära hjälpmedel eller omskolning. Om man medicinerar och behöver annan medicin så måste man informera läkaren som förskriver den nya medicinen så att hen har överblick över vilka mediciner som används. Detta är för att olika mediciner kan samverka. Men det viktiga är att man själv bestämmer i vilka sammanhang diagnosen ska användas.

Om man inte märker av eller vårdas för sin diagnos så behöver man inte bry sig om den. Den kan dock ge användbar förståelse för andra i samma situation som man en gång befann sig i …


Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta