Reaktion på svår stress

Hej!

Jag har genomfört en utredning på BUP där jag fick resultatet "reaktion på svår stress" tror jag att det hette. Det jag undrade var vad det betyder och ifall det är samma sak som PTSD, och ifall det inte är det, hur kan man förklara det kortfattat till andra människor samt vad är skillnaderna på min diagnos och PTSD?

Aro

BUP svarar:

Hej!

Bra att du frågar när det finns saker som du undrar över efter att din utredning är klar. Jag ska svara på din fråga så gott jag kan, men utifrån att jag ju inte vet så mycket om dig så blir mitt svar av en mer allmän karaktär.
För mer ingående svar tycker jag att du ska kontakta den behandlare du träffade under utredningen och be hen förklara mer om hur de tänkt kring dig. Om du kommer att fortsätta i någon form av samtal, så kan det också vara ett bra forum för att prata mer om just detta. 

Jag vill börja med att skriva att diagnostisering i mångt och mycket handlar om att ringa in vad en person behöver hjälp med för att kunna sätta in rätt insatser, insatser som kan bli hjälpsamma. Det är det som sker vid en utredning och vad man kommer fram till ska vara sammankopplat med vilken fortsatt hjälp som rekommenderas. 

PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) kan drabba de som varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller allvarlig kränkning av personens integritet. Symtomen efter händelsen brukar vara återupplevande (ex. minnesbilder av händelsen, mardrömmar), att man försöker undvika saker som påminner om händelsen, en överdriven vaksamhet (ex. lättskrämdhet eller snabbt irritabel) och minnesförlust. 

Olika människor har olika förutsättningar att hantera påfrestande händelser i livet. Det har att göra med den enskilda individens medfödda sårbarhet och uppväxtmiljö. De flesta klarar av normal psykisk stress, men vissa traumatiska händelser kan upplevas som så svåra att man inte klarar av att ta sig igenom krisen, utan drabbas av psykiska symtom. Behandling för PTSD pågår ofta en längre tid och handlar förenklat om att bearbeta det svåra man varit med om. 

Reaktion på svår stress är också en diagnos och handlar som det låter om att man reagerat på svår stress men symtomen är inte överensstämmande med de vid PTSD. Kanske rekommenderas inte en längre behandlingskontakt, kanske läggs fokus vid andra typer av förändringar runt den unge för att förbättra hur man mår.
Kanske har personen genomgått en tuff period i livet, men som inte givit de symtom som ska uppvisas för en PTSD-diagnos (t ex föräldrars bråk under en skilsmässa som sedan blir bättre när föräldrarna bor på varsitt håll).
Kortfattat skulle jag säga att det handlar om något jobbigt som hänt och som gjort att man mått dåligt och haft svårt att fungera som vanligt under en period. 

Hoppas mitt svar varit till hjälp. Om du har fler funderingar så kontakta de som gjorde utredningen. 

Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning

Råd och fakta

Här har vi samlat artiklar, faktatexter och intervjuer om olika problem och svårigheter man kan uppleva.

Råd och fakta