Kan miljöfaktorer ha betydelse för utveckling av ADHD

Det står såhär på er hemsida:

Miljöfaktorer, exempelvis upplevelser och erfarenheter som man har under sin uppväxt, kan också ha stor betydelse för utvecklingen av adhd.

Betyder det att det kan vara föräldrarnas fel att man får adhd?

BUP svarar:

Hej!

Symtom som de vid  ADHD, t ex överaktivitet och koncentrationssvårigheter kan uppstå som reaktion på trauma och på stora och långvariga svårigheter i anknytningen mellan barn och föräldrar.
I sådana fall ställs inte en ADHD-diagnos, utan en diagnos  inom trauma- eller anknytningssvårigheter.  ADHD diagnos ska bara ställas då andra orsaker till symtomen kan uteslutas