Små tvångstankar

Hej!

Jag kan vara stressad och orolig utan anledning. Vilket gör att jag måste dubbel kolla allt och se till att allt är rätt. Ofta blir jag så stressad och orolig att jag bara slutar. Jag sätter mig ner och gör inget. Jag kan sitta i flera timmar. 

Jag sover även väldigt lite på kvällarna, från 5-3h. Det tröttar ut mig. På kvällarna har jag svårt att sova eftersom jag funderar över allt. Jag vill veta allt! Jag anteknar och försöker komma fram till ett svar. Det kan vara matte tal som jag själv kommit på eller vad i ögat som bestämmer hur man uppfattar färger. (Om jag inte kommer fram till ett svar innan jag somnar blir jag stressad och orolig)

Jag har små tvångstankar (som inte stör mig så mycket) och jag undrar om det kan vara någon slags tvångstanke. Kan det hjälpa mig att prata med någon så jag kan somna?

Jag har även jätte svårt att konsertera mig och undviker helst tex läxor så länge som möjlig. På lektioner så försöker jag lyssna på läraren men de kommer inte in i min hjärna. Även när folk tilltalar/pratar med mig hör jag men reagerar inte och kommer inte ihåg vad de sagt. Finns det några trick som gör att jag kan konsertrera mig bättre?

Tack i förhand

BUP svarar:

Hej och tack för brevet!

Det kan vara lite svårt att så här i ett mejl svara på dina frågor. Men något som slår mig är, klarar du att skilja mellan viktiga saker att oroa sig för och sådant som inte har stor betydelse? Oroar du lika mycket för allt? Ibland kan oro vara till hjälp för oss, när vi måste fixa något som annars riskerar att inte bli bra. Annan oro kan vara för sådant som vi faktiskt inte behöver oroa oss för eller som vi inte kan förbereda oss för. Om man till exempel bestämt en semesterresa om två månader har man ingen hjälp av att oroa sig för hur vädret blir. Det går ju ändå inte att påverka. Möjligen kan man bestämma sig för att packa en regnjacka om man tror att det skulle vara till hjälp.

Kanske att dina koncentrationsproblem kan vara kopplade till att du är oroligt lagd. Eller är det din dåliga sömn som gör det? Du nämner också att du är stressad och då kan man undra om du är utsatt för mer stress än du borde klara av eller om du är extra känslig för påfrestningar. Sådant kan förstås påverka både sömn och koncentration. Eftersom du inte beskriver dina små tvångstankar blir det svårt att svara på mer än så skönt att de inte är till stort besvär.

Jag tror att du kanske skulle kunna vara hjälpt av att får reda ut dina problem med någon som förstår sig på sådant. Be dina föräldrar ta kontakt med en Vårdcentral som erbjuder det som kallas ”första linjen barn och ungdomspsykiatri”.

Lycka till!