Hur går ett nätverksmöte till?

Hej bup

nästa månad ska jag ha ett nätverksmöte, när jag hör ordet blir jag nervös.. jag vet inte riktigt hur de kommer gå till, dem som ska vara med är min socialsekreterare, psykolog på bup och psykoterapeut. Kan ni berätta mer hur de går till?

förvirrad tjej

BUP svarar:

Hej!

Ett nätverksmöte är, som namnet antyder, ett möte för det man kallar ”nätverket” runt en patient. Till nätverksmötet brukar alla, eller de flesta, som är inblandade i din situation bli inbjudna (t ex föräldrar, socialtjänsten, BUP-personer, ibland skolan och/eller andra som är nära).

Man brukar ha nätverksmöten för att verkligen få tillfälle att prata ihop sig, och syftet är oftast att göra en gemensam planering framåt och bestämma vem som ska göra vad. Ibland räcker det med ett sådant möte, och ibland behövs det flera. Det är en bra sak att ha nätverksmöten och regelbundna avstämningar. Där kan man följa upp att planeringen följs och att rätt saker händer. Syftet är ju att det ska bli bättre för dig.

Du behöver inte vara nervös för detta möte. Det jobbigaste med sådana möten är väl att det är många människor i samma rum, och vissa kan tycka att det är jobbigt att prata inför andra på det sättet. Men DU behöver inte säga någonting, om du inte vill. Det räcker med att du bara sitter med och lyssnar (och det är ju bra att du är med, eftersom det handlar om dig). Är du med i rummet, så kommer du antagligen att få en och annan fråga… men vill du inte det, så är det bra om du säger till om det innan (t ex till din behandlare på BUP). Ni kan före mötet bestämma om du vill svara själv eller om du vill att någon annan (som du litar på) ska få svara i ditt ställe.

Mötena kan se olika ut och ta olika lång tid, beroende på vilka frågor som behöver diskuteras. Men oftast brukar man avsätta 1-1,5 timme för ett sådant möte. Mötet brukar börja med att alla får presentera sig, så att alla vet vilka alla är. Sedan brukar man bestämma vilka frågor som ska diskuteras. Mötet avslutas ofta med att man bestämmer vem som gör vad, och när man ska ses nästa gång.

Ungefär så. Om du har flera funderingar, så tveka inte att prata med din kontakt på BUP. Mötet blir bättre ju mer du är med och påverkar det!

Hoppas mitt svar är till hjälp för dig!