PTSD och skolan

Hej jag har en sjukdom som heter ptsd (post traumatisk stress syndrom) som gör att jag tycker att det ör jobbigt att vara omringade bland folk och har då det svårt att gå till skolan väldigt ofta. Jag undrar om ni har några tips på vad jag ska göra eller ska jag kontakta min rektor och kolla om det går att få hemma arbete istället för att gå till skolan ibland. Jag behöver hjälp med vad jag ska göra för oftast när det blir för mycket så krashar jag bara och får panikattacker.

Mizuno

BUP svarar:

Hej!

Du har varit med om någon mycket svår händelse som gör att du upplever stress så här i efterhand och har symtom som försvårar din vardag. Det är bra att dina bekymmer uppmärksammats och att du fått diagnosen PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom).

Det gör att du kan få samtalsbehandling och stöd för vad du varit med om. Att påverkas, som du gjort, så att det känns jobbigt att gå till skolan efter man varit med om något traumatiskt är inte ovanligt. Många intryck, t ex som i skolan, kan trigga minnen eller ångest som kan vara plågsamt. Det är emellertid inte säkert att stanna hemma från skolan är den bästa lösningen. Att följa vanliga rutiner, vara i sin vanliga vardag brukar tvärtom vara hjälpsamt.
Exakt hur du ska göra är svårt för mig som inte träffat dig, att svara på. Starkt av dig att du är i skolan och jag hör att du har en god ambition och vill kunna vara där. Att hitta en lagom nivå på krav och anpassningar är viktigt!

Går du i samtalsbehandling? Det bästa är om du tillsammans med en behandlare kan prata om hur du kan ordna din vardag så att du klarar av den så bra som möjligt, utan att må för dåligt. Det gäller att hitta en trygg vardag och det är viktigt att någon på skolan vet vad du kämpar med.
En skolkurator eller skolpsykolog kan vara med och tänka kring hur du mår kopplat till skolsituationen. Det brukar kunna vara bra att ha en lugn plats utsedd på skolan, dit du kan gå för att få lite återhämtning om du känner dig stressad. Är det lugnast för dig att få en stund för dig själv eller mår du bättre tillsammans med någon? 

Så för att sammanfatta, 

- prata med din behandlare på BUP eller be skolkuratorn eller vårdnadshavare om hjälp att kontakta BUP

- prata med skolkuratorn om hur du har det i skolan och se vilka förändringar som är bra både just nu och på längre sikt.

Ta hand om dig!